top of page

PROGRAM
 

Lørdag 5. august

Smøla Triathlon arrangeres. Start og målgang ved Smøla Havfiskesenter. Start kl. 14.00.

Program:

12.00: Sekretariat åpner. Utlevering av deltakerposer og forberedelse av skiftesone

13.30 – 16.00: Salg av mat og kaffe

13.30: Obligatorisk prerace-møte (5-10 min)

14.00: Start Smøla Triatlon (Individuell og følgestafett)

15.00 – 17.00: Gratis lunsj for deltakere og funksjonærer i restauranten

16.15: Premieutdeling

bottom of page