top of page

Løypebeskrivelse

 

Startskuddet går ved Hauggjegla fyr, og første løpeetappe går langs en oppmurt sti til kaia ved fyret. Herfra er det fire svømmetapper og tre korte løpeetapper over svaberg før man kommer i land ved Olsennaustet på Veiholmen.

 

Fra Veiholmen og noen kilometer før mål, går løypa langs vestsiden av eller på hovedveien. Løypa har totalt ca 6km løping på asfalt, resten går langs opptråkkede stier på myrkledde berg. Terrenget er relativt flatt, med Verjeskifte bru som den bratteste stigningen i løypa. Svømmeetappene er skjermet for bølger og strømmer, selv om det skulle bli en del vind.

 

Siste svømme-etappe går fra Skjøttøya til Hopen brygge, og herfra gjenstår det 5 km hvor det meste går på sti før man når mål hos Smøla Havfiskesenter.  Totalt er det 10 løpe-etapper på til sammen 14 km og ca 2 km fordelt på 9 svømme-etapper. 

bottom of page