top of page

Løypebeskrivelse

Start og mål ved Smøla havfiskesenter. Første sjekkpunkt ligger 3 km unna, ved Hopen Brygge. Her er det også veksling for de som stiller med lag. 

Turen fortsetter i en smal passasje under to bruer til padlerne er på vestsiden av riksvei 669. De skal nå navigere seg frem til sjekkpunkt 2 som er under Verjesikfte bro (Den store brua). Sjøveien på vestsiden av riksvei 669 byr på navigasjonsutfordringer. Det er flere øyer og kanaler som kan gi kortere tur. Den inntegna løypa er den korteste, finner de den? 

Etter brua er det om å gjøre å finne raskeste linje mot mål ved Smøla havfiskesenteret. 

bottom of page